“At midpoint of mind expanding thinking”

“In het middelpunt van geestverruimend denken”

Deze website is gemaakt om te laten zien aan jullie hoe belangrijk het is om door te gaan, tijdens of na een ziekte om de draad weer op te pakken.

Vaak uit zich dat in creativiteit.

En de beste manier daarvoor is met materialen te werken en daar dan mee te gaan vormen om zo dan voor je zelf iets moois te maken en voor anderen die daar ook van kunnen gaan genieten en ook zo weer ideeën op doen om zelf aan de gang te gaan.

natuur en tuin